Warunki korzystania z serwisu www.minaguitars.pl

pkt. 1

Serwis internetowy www.minaguitars.pl prowadzony jest przez firmę Mateusz Wojciechowski - minaguitars.pl.

pkt. 2

Zamówienia przyjmowane i realizowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.minaguitars.pl

pkt. 3

Do prawidłowego działania serwisu internetowego www.prestasolutions.pl niezbędne jest połączenie z sięcią Internet, oraz zainstalowana przeglądarka internetowa zgodna ze standardami W3C (aplikacja przetestowana na przeglądarkach Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera)

pkt. 4

Zamówienia są rejestrowane w sposób ciągły 24 godziny na dobę.
Obsługa klienta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00

pkt. 5

Do każdego zakupu wystawiany jest paragon fiskalny, lub na życzenie faktura VAT. Aby otrzymać fakturę VAT kupujący powinien podać nazwę, adres oraz NIP firmy.

pkt. 6

Wszystkie podane na stronie serwisu ceny zawierają podatek VAT.

pkt. 7

W sklepie sprzedawane są tylko i wyłącznie używane instrumenty muzyczne, chyba że na stronie opisującej produkt podano inaczej. 

pkt. 8

W serwisie www.minaguitars.pl akceptowane są formy płatności w postaci przelewów bankowych, oraz poprzez firmy będące operatorami płatności (np. przelewy24, PayPal i podobne).

pkt. 9

Do zabezpieczenia kodu stworzonego przy użyciu języka PHP zastosowany jest mechanizm IonCube, który jest powszechnie dostępnym i bezpłatnym dla użytka końcowego rozwiązaniem.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.